Scheidingsbegeleiding

In het geval dat ouders gaan scheiden, of al gescheiden zijn en uw kind problemen ervaart in de verwerking hiervan, of u heeft vragen waarmee u wilt voorkomen dat u kind problemen ontwikkelt dan kunnen wij hulp bieden. Als een ouder het gezag heeft, is het noodzakelijk dat de andere ouder schriftelijk toestemming geeft voor onderzoek en behandeling. Deze ouder heeft ook recht op informatie over de behandeling, met in achtnemen van de geldende beroepsregels tot geheimhoudingsplicht van de psycholoog.

Als beide ouders het gezag hebben gaat onze voorkeur er naar uit om beide ouders gezamelijk te spreken rondom de begeleiding van een scheidingsproces. De ervaring leert dat uw kind hier goed van profiteert. Ook uw kind zelf kan individuele begeleiding krijgen gericht op verwerking van het pijnlijke proces waarin u allen verkeert. De scheiding zelf, omgaan met de ouders, andere broers en zussen en wennen aan leven in 2 huizen kunnen onderwerp van gesprek zijn. De samenwerking met ouders is hierin onontbeerlijk.