ADHD

In onze praktijk verrichten wij psychologisch onderzoek naar ADHD. Bij ernstige verdenking dat deze diagnose op uw kind van toepassing zou kunnen zijn verwijzen wij u en uw kind naar de kinderarts, of kinderpsychiater waar wij mee samenwerken.

Alleen een arts of psychiater mag in geval van ADHD medicamentueze behandeling inzetten. In onze praktijk is de behandeling met name gericht op structuur, regelmaat, rust en overzicht. Het kind leren meer grip te krijgen op zichzelf, zijn/haar snelle gedachtengang en impulsieve gedrag. Ouders worden uiteraard intensief bij deze behandeling betrokken.