Sociaal Emotionele Vaardigheidstraining

Training voor kinderen van 8-12 en voor jongeren van 13-18 jaar die vastlopen op sociaal gebied, moeite hebben met sociale contacten, verlegen zijn, onzeker zijn, zichzelf niet goed kunnen uiten, gepest worden, anderen pesten of opstandig gedrag vertonen. Hier leren kinderen en jongeren o.a. luisteren, hun gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen, voor zichzelf opkomen, hulp vragen, vragen om mee te doen, omgaan met pesten, nee-zeggen, ruzies en problemen oplossen en omgaan met kritiek. Uit ervaring blijkt dat de kinde¬ren en jongeren rustiger worden, meer zelfvertrouwen krij¬gen, beter voor zichzelf opkomen, fijnere vriend¬schappen hebben en beter kunnen samenwerken.