Psychologisch onderzoek

Bij vragen naar dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, IQ, ADHD, autisme, sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en niveau van oplossingsgerichte vaardigheden toepassen kunnen wij op korte termijn psychologisch onderzoek verrichten.

Een psychologisch onderzoek resulteert in een verheldering van de onderzoeksvraag, kind-, ouder- en schooladviezen. Ook werken wij samen met kinderartsen en kinderpsychiaters indien medicamenteuze behandeling een optie lijkt te zijn.