Veel gestelde vragen

Ben ik gek als ik naar de psycholoog ga?

Nee, dat ben je niet. Je bent iemand die op dit moment er niet alleen of er samen met jouw ouders uit komt. Je kunt veel problemen hebben, of niet weten hoe je het beste iets op kunt lossen, of het niet meer weten. Het kan ook zijn dat er iets niet goed werkt in jouw hersenen waardoor je bv. niet goed informatie kunt verwerken, bv. een concentratiestoornis.

Ik vind het moeilijk om te praten. Wat moet ik dan doen bij de psycholoog? Daar ga je toch om te praten over je problemen?

De psycholoog kan jou op gang helpen door het stellen van verschillende soorten vragen. Zij of hij kan jou ook helpen door samen met jou te zoeken naar woorden die passen bij hoe je je voelt en hoe je dingen beleeft. Soms helpt het om erbij te tekenen. Soms kan je ook iets laten blijken door stil te zijn, dat is ook oké.

Wie gaat de psycholoog betalen voor mij?

Tot je 18e verjaardag zijn jouw ouders hier verantwoordelijk voor. Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen, ook kinderen en jongeren 8 keer vergoed.  Wel moet je (jouw ouders) 10 euro per keer betalen. Na je 18e ben je er zelf verantwoordelijk voor. Ook  dan vergoedt jouw verzekeraar de eerste 8 keer met weer de eigen bijdrage van 10 euro per keer. 

 

Krijg ik ook huiswerk mee net als op school?

Soms wel. Dat hangt af van de problemen die je hebt en de wijze van aanpak. Het kan zijn dat de psycholoog jouw vraagt om bv. een week lang elke dag bij te houden hoe vaak iets voorkomt, bv. hoofdpijn of ruzie thuis. Zo krijgt de psycholoog een beeld van jouw problemen. Als het nodig is dat je vaardigheden aanleert, dan is het handig om dat ook buiten de therapie te oefenen, want hoe meer je oefent, hoe beter het zal gaan.

Kan ik zelf bellen om me aan te melden?

Vanaf je 16e kun je zelf bellen om jezelf aan te melden, maar jouw ouders worden tot je 18e wel op de hoogte gesteld van jouw komst.

Kan ik komen zonder dat mijn ouders het te weten komen?

Vanaf je 18e hoeven jouw ouders niet op de hoogte gesteld te worden dat je komt, omdat je voor de wet volwassen bent. Het kan wel zijn dat de psycholoog het verstandig vindt jouw ouders te laten weten dat je hier bent, bv. als er ernstige problemen zijn, maar dat zal dan altijd samen met jou overlegd worden.

Wanneer moet ik naar een psycholoog?

ls je problemen hebt waar je niet alleen uitkomt, als je ouders het ook niet meer weten, als je graag met een vreemde wilt praten die jou bij jouw problemen kan helpen.

Kan de psycholoog ook contact opnemen met mijn school?

Ja, dat kan. Dat gebeurt alleen met de toestemming van jouw ouders en van jou. Het is vooral handig als de problemen zich ook op school voordoen, bv. als een kind of jongere niet meer naar school wil gaan of heel erg gepest wordt.

Vertelt de psycholoog mijn verhalen door aan mijn ouders?

De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij/hij niets door mag vertellen aan anderen zonder jouw toestemming. Meestal vinden de meeste kinderen en jongeren het niet erg als de psycholoog de ouders op de hoogte brengt van de vorderingen van de therapie. Als er dingen zijn die je niet wilt dat doorverteld wordt, kun je dat aangeven. Er is wel 1 uitzondering op deze regel. Als er iets gebeurt of gebeurd is waarvan de psycholoog denkt dat het schadelijk is voor jouw veiligheid, jouw gezondheid en/of jouw ontwikkeling, dan kan de geheimhoudingsplicht ver­broken worden. Dit zal goed met jou worden besproken.

 

Wat gebeurt er met mijn dossier (map met alle gegevens)?

Het dossier blijft bij de praktijk waar de psycholoog werkt en wordt gebruikt om jouw vorderingen bij te houden. Als jouw therapie afgerond is, wordt het nog 15 jaar bewaard achter slot en grendel. Dit moet van de regering. Daarna wordt het vernietigd. 

 

Wat moet ik doen als ik naar de psycholoog ga en het niet wil vertellen op school?

Je hoeft het niet te vertellen op school als je niet wilt, maar het kan wel handig zijn, vooral als je onder schooltijd gaat of wanneer de problemen zich op school voordoen. Soms begrijpt de leerkracht beter wat er met jou aan de hand is en kunnen zij jou ook helpen.

 

Is het ook leuk bij de psycholoog?

Soms wel, soms niet. De meeste kinderen en jongeren vinden het fijn om te kunnen praten over hun problemen bij de psycholoog omdat het oplucht en er naar oplossingen gezocht wordt. Er komt heel wat creativiteit bij kijken en soms wordt er flink gelachen. Maar soms is het helemaal niet leuk om te praten over alle ellende en het is ook niet altijd fijn om vervelende gevoelens te hebben. Dit hoort erbij. Uiteindelijk ga je jezelf beter in je vel voelen en leer je hoe je jouw problemen zelf aan kunt pakken. 

 

Moet ik alleen over mijn problemen praten?

Er wordt meestal gepraat over en gezocht naar oplossingen voor de dingen die niet goed gaan. De psycholoog vindt het meestal ook belangrijk om aandacht te besteden aan de dingen die goed gaan, omdat daarin veel kracht en mogelijkheden voor nieuwe oplossingen schuilt.

 

Ik durf niet in een groep te gaan en mijn ouders vinden dat ik het wel moet doen. Moet ik gaan?

Het moet niet, maar kan wel verstandig zijn als het met jouw sociale contacten niet zo soepel gaat. Juist de kinderen en jongeren die dit het minste durven hebben het vaak het hardste nodig. De meeste kinderen en jongeren vinden het erg spannend aan het begin, maar meestal verdwijnt dat na een paar keer. 

 

Mijn ouders vinden dat ik bij de psycholoog moet komen, maar ik wil zelf niet komen. Moet ik toch komen?

Je moet niet, maar je ouders kunnen je wel dwingen te komen, omdat de problemen te erg zijn of te lang bestaan. Samen met de psycholoog wordt bekeken wat het handigste is om te doen. Soms gaat het wel door met een onwillig kind/jongere, andere keren wordt met het kind of de jongere een paar keer afgesproken om te kijken of het werkt, andere keren wordt besloten om geen therapie te doen. Belangrijk blijft dat je zelf bereid bent om aan jouw problemen te werken. Dit geeft ook het beste resultaat voor jezelf. 

 

Ik wil niet aan mijn ouders vertellen wat ik bij de psycholoog heb verteld. Moet het toch?

Nee, het moet niet. Ouders vinden het natuurlijk wel prettig om te weten waar het over is gegaan en wat je hebt geleerd. Als ze weten wat je hebt gedaan of geleerd kunnen ze jou beter steunen.

 

Ik heb geen probleem, maar mijn ouders. Daarom wil ik niet komen. Wat gebeurt er dan?

De psycholoog kijkt samen met jou en jouw ouders waar de problemen liggen en samen wordt bekeken wat het beste is om te doen. Meestal wordt met de ouders de vorderingen van de therapie van hun kind of jongere besproken. Soms krijgen ouders zelf ook therapie, omdat zij zelf een probleem hebben waar ze niet uit komen. En soms komen ouders en kinderen/jongeren samen bij de psycholoog, vooral als er veel problemen zijn in het gezin.