Kosten en Vergoedingen

VERGOEDING BGGGZ EN SGGZ 2016

In de BGGGZ hebben wij de volgende contractuele afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland, te weten CZ, VGZ, Zilveren Kruis (achmea), VRZ, de Friesland verzekering, DSW.

Voor de SGGZ zijn er tevens contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars muv CZ. Indien u toch behandeling bij onze psychotherapeute overweegt vanwege de bereikbaarheid, dan wel bekendheid met de praktijk, of vanwege privacy redenen graag naar Druten wil komen ontvangen CZ verzekerden 75% vergoeding van het totale tarief. Bij alle andere verzekeraars geldt dat SGGZ trajecten volledig worden vergoed minus het eigen risico. 

Specifieke vergoedingstarieven per verzekeraar kunt u ook terugvinden op: zorgwijzerwat zegt mijn polis of de checklist in de keuzegids zorgverzekeringen

Tevens kan onze secretaresse bij uw telefonische aanmelding via eiswijzer direct voor u inzien tegen welke tarieven uw zorgverzekeraar de behandeltrajecten bij ons vergoed.   

Algemene vergoedingsregels BGGGZ & SGGZ volwassenen: 

 • BGGGZ prestaties kort, midden, intensief en onvolledig behandeltraject worden vergoed vanuit uw basisverzekering minus het eigen risico. 
 • prestaties binnen de SGGZ worden per indicatie en duur van de behandeling vergoed minus eigen risico.
 • Voor vergoeding is een verwijsbrief waarin een duidelijke indicatie voor BGGGZ of SGGZ van uw huisarts noodzakelijk. 
 • Wij voldoen aan de opleidings- en registratie-eisen die door de verzekering worden erkend.
 • Vanaf 2017 is het onderdeel van onze contractafspraken met verzekeraars om Routine Outcome Monitoring, oftewel ROM metingen te doen bij zoveel mogelijk clienten. Het systematisch meten van behandelresultaten kan een kwaliteitsimpuls geven in de zorg. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Stichting Vrijgevestigden ROMmen
 • visitatie LVVP (verwachting 2017 afgerond)
 • ons kwaliteitsstatuut  (zie ook www.ggzkwaliteitsstatuut.nl)
 • De kosten van een behandeltraject worden na afloop van uw therapie conform onze tariefafspraken met uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk direct bij de betreffende verzekeringsmaatschappij gedeclareerd via Fa-med. Voor vragen over u nota kunt u contact opnemen met Fa-med.
 • Vergoeding van zorg voor kinderen & jeugdigen is per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeente Druten waarmee onze praktijk contractafspraken heeft.
 • in geval van te late annulering, no show of door u gewenste behandelingen die niet binnen de vergoeding vallen van de zorgverzekeraars brengen wij 86 eu per consult van 60 minuten in rekening. 
 • voor algemene informatie over vergoedingen kunt u ook terecht bij de LVVP.