Ouderbegeleiding

Als kinderen (zeker tot 12 jaar) individuele behandeling krijgen bij ons, is het gebruikelijk zijn/haar ouders ten minste een, of meerdere keren apart te spreken. Ouders worden betrokken bij de onderzoeks- en behandelfase. U kent uw kind het best en kunt daarom op een zeer waardevolle manier bijdragen aan de behandeling.

Daarnaast delen wij de handvaten uit de therapie graag met ouders (en bijvoorbeeld school) zodat het kind in zijn eigen leefomgeving gestimuleerd en geholpen kan worden met oefenen.

 

Ouders met vragen rondom de opvoedingsstrategie van hun kind, of kinderen in samengestelde gezinnen komen ook in aanmerking voor ouderbegeleiding. Hierbij krijgen ouders meer inzicht in hun eigen en hun gezamelijke opvoedpatroon en leren zij daar waar nodig op een andere, meer helpende manier hun ouderrol in te vullen. Dit kan ook als het kind zelf niet in behandeling is. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe ouders hun kind weer beter kunnen begrijpen, beter op de beleving van hun kind kunnen aansluiten, of hun kind beter laten gehoorzamen.