Psychologisch Onderzoek

Als kinderen en jongeren problemen hebben, nemen wij, naast de gesprekken die wij met hen en ouders voeren,  meestal een paar vragenlijsten af om op een snellere manier beter zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Soms zit het echter meer ingewikkeld in elkaar en is er een uitgebreider onderzoek nodig. Bijvoorbeeld als er sprake is van meer complexe en/of langdurige klachten en problemen, als er een vermoeden bestaat van ADHD, hoog­begaafdheid of zwakbegaafdheid, leerproblemen of leerstoornissen zoals NLD, dyslexie of dyscalculie, als het gezinssysteem meer ingewikkeld in elkaar zit of als er langere tijd onver­klaarbare medische klachten bestaan. Afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek bekijken wij wat de beste optie is.  Er zijn verschillende soorten testen en vragenlijsten:

 • intelligentietesten: deze meten de cognitieve (verstandelijke) capaciteiten van een persoon en is onderverdeeld in verbale en performale (handelingsgerichte) capaciteiten
 • neuropsychologische testen: deze meten of er defecten zijn in de hersenen, bv. op visueel of motorisch gebied of in de informatieverwerking
 • persoonlijkheidsvragenlijsten: deze meten verschillende karaktertrekken van een persoon, meestal vanaf 9 jaar af te nemen
 • projectieve testen: deze meten de gebieden waar zorgen en conflicten over bestaan, manieren van omgaan met problemen en ze geven een beeld van het ontwikkelingsniveau
 • klachtenvragenlijsten: deze meten meer een bepaald klachtgebeid, bv. depressie  

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van observaties:

 • spelobservatie van een kind
 • observatie van ouders en kind samen
 • observatie op school
    

Soms is aanvullende informatie nodig. Deze informatie wordt met schriftelijke toestemming van ouders en/of  kind opgevraagd:

 • informatie van eerdere behandelingen
 • informatie van huidige behandelingen bij andere disciplines, bv. medische specialisten, fysio- of cesartherapie
 • informatie van school  Nadat alle informatie is verzameld en geanalyseerd, bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek en het advies met ouders en/of kind. De vervolgstappen worden samen besproken en er wordt een plan van aanpak gemaakt. Op verzoek kan een psychologisch rapport geschreven worden.