Klachtgebieden

Met de volgende klachten komen ouders met hun kinderen bij onze praktijk:

 

Zindelijkheidsproblemen:

kinderen die al zindelijk horen te zijn maar nog of weer plassen of poepen in hun bed of broek en er geen medische oorzaken voor te vinden zijn.

Eetproblemen:

kinderen die geen zin hebben in eten, erg veel strijd om uw kind te laten eten, kinderen die te veel eten en overgewicht hebben, of kinderen die zich erg angstig voelen dat ze te dik worden. Vaak gaan problemen met eten en gewicht samen met onzekerheid en een negatief zelfbeeld.  

Slaappoblemen:

moeite met inslapen, doorslapen, erg vaak uit bed komen, nachtmerries, moeite met (alleen) slapen in eigen bed. Ook hierbij is het belangrijk medische oorzaken uit te sluiten.

Bang zijn:

Angst voor specifieke dingen, zoals honden, spinnen of het donker. Angst voor een enge ziekte of heel erg bezorgd zijn om van alles en nog wat. Bang om alleen te zijn, bang dat er iets ergs met de ouders gebeurt of faalangst hebben.

Somberheid en depressieve klachten:

lusteloos voelen, nergens zin in hebben, veel piekeren en negatief denken. Ook kan er sprake zijn van vastgelopen rouw.

Reactie op een traumatische gebeurtenis:

 een kind kan een traumatische gebeurtenis niet verwerken. Wij kunnen op een snelle manier helpen middels EMDR.

Lichamelijke klachten:

buikpijn, hoofpijn, spierpijn, duizeligheid, hyperventilatie, flauwvallen, vermoeidheid.

Dwanghandelingen en dwanggedachten.

Gedragsproblemen:

boos, opstandig, driftig, veel ruzie maken of veel liegen.

Aandachtsproblemen:
moeite met concentreren, plannen en ordenen.

Problemen met zichzelf:

in de knoop zitten met zichzelf, negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.

Problemen in het contact met anderen:

verlegen, onzeker, gepest worden, pesten, moeite met vrienden maken, jezelf niet kunnen uiten, of opstandig gedrag vertonen. 

Problemen op school:

dalende schoolprestaties, moeite met taal, of rekenen, of juist erg gemakkelijk mee kunnen komen, concentratieproblemen, moeite om stil te zitten.

Gezinsproblemen:

opvoedingsproblemen, ruzies, scheiding, samengestelde gezinnen.