Chronische pijn en vermoeidheid

De algemeen gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn: chronische rugpijn en hoofdpijn.

Zowel uit de literatuur als uit de focusgroepen blijkt dat patiënten met chronische pijn in de eerste lijn het best kunnen worden behandeld met een combinatie van cognitieve gedragsinterventies en oefentherapie. Samenwerking en duidelijke afspraken tussen de zorgverleners zijn daarbij van groot belang. Zulke afspraken zijn in Nederland op een aantal plekken al gemaakt. Meer lezen? Dan kunt u hier een artikel uit het Medisch Contact namens de Landelijke vereniging van Eerstelijnspsychologen inzien. 

Cognitieve gedragstherapie is een behandeling waarbij pijn wordt aangepakt door veranderingen aan te brengen in de sociale omgeving en in gedrag, houding, gedachtes en opvattingen over pijn. De therapie gaat uit van het gegeven dat pijn een invloed heeft op het psychisch functioneren en andersom. De therapie richt zich dus niet op de pijn zelf, maar hoe met die pijn om te leren gaan. Doorgaans blijkt dat de pijnklachten afnemen, wanneer er anders mee wordt omgegaan.

Slaapstoornissen 

informatie over slapen, hoeveel is normaal, wanneer is er

sprake van een slaapstoornis en wat kunt u doen om beter te slapen.