Algemene Informatie

Eerstelijnspsychologische hulp is voor iedereen toegankelijk van 2 tot 90 jaar, mannen, vrouwen, echtparen en gezinnen. Er is voor volwassenen een wachttijd van 2-3 weken voor de basis generalistische GGZ en 6-8 weken voor de specialistische GGZ, voor kinderen & jeugdigen is er een wachttijd van 3 weken in onze praktijk. De intake en behandeling die u bij ons krijgt zal aaneensluitend plaatsvinden en door dezelfde behandelaar worden afgerond.

Onze onderzoeks- en behandelmethoden zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief.

De combinatie van uw behandeldoelstelling en de uitkomst van uw diagnostisch onderzoek vormen de basis voor een concreet, gedegen en zo kortdurend mogelijk plan van aanpak.

Uw behandeling is altijd gericht op verlichting van uw klachten. U leert hoe u zelf, ook na afronding van uw behandeling hier, het meest efectief met uw klacht kunt omgaan. 

Voor een compleet overzicht met welke klachten, vragen of problemen u bij ons terecht kunt, kijkt u verder op onze site bij volwassenen, kinderen, of jeugdigen.