ADHD

ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis. Het aandachtstekort heeft hier niets te maken met het al dan niet krijgen van voldoende aandacht vanuit de omgeving. Bij ADHD is het vermogen om onbelangrijke prikkels weg te filteren gestoord, waardoor de ADHD'er wordt overspoeld met teveel uiterlijke prikkels. Hierdoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij meerdere zaken tegelijk te houden. Hyperactiviteit uit zich in lichamelijke onrust, maar ook in innerlijke onrust en impulsiviteit.