Werkgerelateerde problematiek

Overspanning, of burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam op een (jaren)lange periode van 'werkstress'. Mensen met een burnout noemen het wel 'het almaar verder uitrekken van een elastiek', 'het geleidelijk leeg raken van een accu' of 'het jarenlang net een tree te hoog staan'. De werkstress ontstaat als gevolg van onvoldoende afstemming tussen capaciteiten of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk of team anderzijds. Men heeft alles gegeven voor het werk maar weinig waardering hiervoor ontvangen; men werkte jaren op een plek die niet prettig was; men vervulde een (net) te zwaar takenpakket; en ga zo maar door.

Wat specifieker gezegd kan onvoldoende afstemming tussen persoon en werk te maken hebben:

  • met uzelf: u stelt hoge eisen aan u zelf en aan anderen; u vindt het moeilijk nee te zeggen; u mist bepaalde vaardigheden zoals tijdsplanning of u inversteert nauwelijks nog in de privesfeer.
  • met de werkinhoud: het werk bevalt niet mee'; het is onduidelijk waar u wel en niet verantwoordelijk voor bent; er is voortdurende werkoverbelasting of uw toekomstperspectief is somber. Een derde mogeljikheid is dat er onvoldoende afstemming is tussen u en uw team: er zijn conflicten op het werk; u vervult meerdere functies met tegenstrijdige belangen; er wordt getreiterd en gepest; u krijgt geen waardering voor uw werk of werkafspraken worden slecht doorgesproken.
  • met de organisatie als geheel die onvoldoende bij u aansluit. Het bedrijf wil innoveren, maar u wilt juist stabiliteit of u wilt verbeteringen, maar u staat daarin, naar uw gevoel, alleen.

Vaak zijn het juist de harde werkers die vastlopen, de mensen die gewend zijn door te gaan, juist als het moeilijker wordt.

Voor het onderzoeken en oplossen van arbeidsgerelateerde vragen zoals:

  • Haal ik het beste uit mijn eigen functioneren?
  • Past mijn huidige baan bij mij?
  • Is deze loopbaanstap de goede voor mij?

maken wij gebruik van diverse (online) instrumenten van Picompany. Zij zijn europees leider in talent assessment instrumenten en lid van de wereldwijde Association of Test Publishers (ATP). 

 

Voor meer informatie betreft werkproblemen ga naar:

Werk, ziekte en WAO- Advies waar je beter van wordt

werk, verzekeringen of sociale zekerheid in relatie tot gezondheid.

Werk, reïntegratie en tijdelijk inkomen - UWV

Werk - Ministerie van Sociale zken en werkgelegenheid