Diagnostiek en Psychologisch Onderzoek

Het psychologisch onderzoek bestaat uit een anamnese en vier psychologische vragenlijsten. Dit betreft persoonlijkheidsvragenlijsten en een vragenlijst hoe u omgaat met zaken in uw leven. Wij werken er aan deze onderzoeken op korte termijn ook online aan te bieden. Op deze manier krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de aard en ernst van uw problemen. Daarnaast kunt u op deze wijze het effect van uw eigen behandeling online monitoren wanneer u maar wilt.

Daarnaast kunnen er klachtspecifieke vragenlijsten worden afgenomen.

Voorts zijn wij gespecialiseerd in het diagnostiseren van ADHD bij volwassenen.

Op basis van de gespreksgegevens uit de intake in combinatie met de onderzoeksgegevens leggen wij u een concreet, kortdurend en klachtverlichtend plan van aanpak voor.

 

Voor het onderzoeken en oplossen van arbeidsgerelateerde vragen zoals:

  • Hoe haal ik het beste uit mijn eigen functioneren?
  • Past mijn huidige baan bij mij?
  • Is deze loopbaanstap de goede voor mij?

maken wij gebruik van diverse (online) instrumenten van Picompany. Zij zijn europees leider in talent assessment instrumenten en lid van de wereldwijde Association of Test Publishers (ATP).