Kinderen

Iedereen komt wel eens problemen tegen in het leven, ook uw kinderen. Vaak gaat het prima hier samen uit te komen. Soms is het echter nodig dat er steun van buitenaf komt. Van onze kinder- en jeugdpsychologe kunt u concrete, kortdurende en klachtgerichte hulp verwachten.

Kinderen kunnen last hebben van verschillende problemen. Soms kunnen ze dat zelf niet precies uitleggen, maar zijn er wel gedragsveranderingen te zien bij een kind. Ook als ouder kunt u zich zorgen maken om uw kind zonder precies aan te kunnen geven wat er aan de hand is. Verder komt het natuurlijk ook voor dat er op school wordt gesignaleerd dat het niet goed gaat met uw kind. Vaak worden kinderen en hun ouders in overleg met de huisarts, school of schoolarts naar onze praktijk verwezen.

Bij kinderen kan het duidelijk zijn welke problemen er spelen, wanneer ze zijn ontstaan en zijn er duidelijke aanleidingen aan te wijzen. Ook komt het, net zoals bij volwassenen, voor dat een probleem er langzaam ingeslopen is.

Afhankelijk van de behandeldoelstelling kunnen gesprekken met het kind of jongere alleen, met ouders alleen, het hele gezin, of in groepen plaatsvinden. In onze praktijk wordt al meerdere jaren naar tevredenheid van meer dan 50 ouders en hun kind een sociaal emotionele vaardigheidstraining gegeven in groepsverband. Daarnaast hebben we i.s.m. de kinderfysiotherapeute en de dietiste de mogelijkheid kinderen met overgewicht te helpen.

NIEUW AANBOD:

Vanaf 12 december 2012 zal er een oudertraining van start gaan. 

Er zijn diverse groepstraingen, de Sociale vaardigheidstraining voor kinderen (9-12 jaar), Mindfulnesstraining voor kinderen (8-12 jaar) en bij voldoende aanmeldingen een Echtscheidingsgroep voor kinderen van gescheiden ouders (8-12 jaar). Op ieder moment start er ook voor ouders een Mindfulnesstraining "Ontspannen opvoeden het hele schooljaar door!"