Home

Iedereen komt problemen tegen in het leven. Vaak lukt het prima hier zelf uit te komen. Soms is het echter nodig dat er extra steun van buitenaf komt. Een vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog, dan wel psychotherapeut kan dan helpen.

U kunt enerzijds concrete, kortdurende klachtverlichtende hulp verwachten op korte termijn en in nauw overleg met uw huisarts. Dit zijn behandelingen die binnen de zogeheten basis generalistische GGZ vallen (BGGGZ). Actuele wachttijd: 7-8 weken.

Anderzijds bieden wij ook, na verwijzing van uw huisarts, langerdurende behandeltrajecten binnen de zogeheten specialistische GGZ (SGGZ) die gericht zijn op verlichten van ingewikkelde, langerbestaande klachtpatronen en persoonlijke problematiek en -valkuilen. Actuele wachttijd: 4 maanden

Wij baseren uw behandelwensen op 1-2 probleemverkennende gesprekken in de BGGGZ. In de SGGZ wordt er gezien de complexiteit uitgegaan van 2-4 diagnostische gesprekken. Naast de intakegesprekken hanteren wij ook altijd een aantal testen die u deels via internet kunt invullen. Incura, onze leverancier van het electronisch patientdossier werkt hard aan het realiseren van een patientenportaal, waardoor het uiterlijk vanaf januari 2017 mogelijk zal zijn begin- en eindmetingen via internet in een beschermde omgeving in te vullen. U heeft daardoor ook zelf direct inzage tot het resultaat van uw behandeling. 

Ons team bestaat uit 3 Gezondheidszorgpsychologen-BIG, Eerstelijnspsycholoog-NIP, Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP, 1 Klinisch psycholoog/psychotherapeut, een psychomotore therapeut, een haptotherapeute en een secretaresse. Op dit moment is er een vacature voor:

OVERNAME EN VACATURE KLINISCH PSYCHOLOOG

Bent u benieuwd naar ons nieuwe aanbod kijk dan onder het kopje volwassenen en kinderen.

Wij zijn aangesloten bij landelijke beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut voor Psychologende Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeutende Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie en de vereniging voor EMDR

Regionale samenwerkingsverbanden waar wij lid van zijn: Coöperatieve Vereniging PsyZorg Nijmegen eo voor volwassenen en de Cooperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen voor kinderen en jeugdigen en hun ouders. 

PRIVACYSTATEMENT